Računovodstvo prodaje osobnih automobila u 2018. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
Računovodstvo prodaje osobnih automobila u 2018. godini
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Poduzetnik prodaje osobne automobile koji su mu služili za osobni prijevoz i bili dio njegove dugotrajne imovine jer mu više nisu potrebni. S motrišta poreza na dodanu vrijednost, porezni položaj osobnih automobila prilikom prodaje određen je njihovim poreznim položajem prilikom nabave. Drugim riječima, treba li prilikom prodaje obračunati porez na dodanu vrijednost ili ne, određeno je razdobljem u kojemu je vozilo nabavljeno. Prilikom prodaje vozila nabavljenih u 2018. godini potrebno je ispraviti pretporez ako od nabave do prodaje nije prošlo više od pet godina. U članku se daju objašnjenja vezana uz prodaju osobnih automobila koji su bili dio dugotrajne imovine poduzetnika koji je obveznik poreza na dodanu vrijednost.

1. Osobni automobili u imovini poduzetnika
2. Porezni položaj osobnih automobila
3. Postupak prodaje osobnih automobila
4. Prodaja osobnih automobila u tuzemstvu
5. Prodaja osobnih automobila u drugu zemlju članicu EU-a
6. Izvoz osobnih automobila
7. Povrat plaćenoga posebnog poreza na motorna vozila
8. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo