Odgovori na pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
Odgovori na pitanja iz prakse
Stranica:
54.
Autor/i:
Sažetak:

      U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna pitanja iz poslovne prakse iz područja računovodstva, poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV), poreza na dobitak i poreza na dohodak. Pitanja se odnose na računovodstvo troškova građenja, obvezu konsolidacije financijskih izvješća, prijenos poreznoga gubitka kod likvidacije društva, troškove ugovorene valutne klauzule, porezni položaj iznajmljivanja osobnih automobila, prodaju dobara na daljinu, prodaju dobara unutar EU-a, isplatu troškova prijevoza radniku i plaćanja u stranim sredstvima u RH.

Računovodstvo
1. Troškovi koji se uključuju u vrijednost građenja
2. Obveznici konsolidacije financijskih izvješća

Porez na dobitak
1. Porezni gubitak u postupku likvidacije može se prenositi pet kalendarskih godina
2. Troškovi nastali primjenom ugovorene valutne klauzule na zajmove

Porez na dodanu vrijednost
1. Porezni položaj iznajmljivanja osobnih automobila
2. Oslobođenja od plaćanja PDV-a pri prodaji dobara na daljinu u drugu zemlju članicu eu-a
3. Porezni položaj isporuke dobara iz rh u drugu zemlju članicu EU-a kada se račun izdaje kupcu u treću zemlju

Porez na dohodak
1. Troškovi prijevoza s posla i na posao u slučaju bolovanja, godišnjeg odmora i dr.

Devizno poslovanje
1. Strana sredstva plaćanja mogu se u iznimnim okolnostima koristiti u RH

 

Hashtags:
#Porezi, #Računovodstvo