Obračunska namira i prodaja sitnog inventara

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
Obračunska namira i prodaja sitnog inventara
Stranica:
61.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju obračunske namire te prodaja sitnog inventara. Pri obračunskoj namiri, kada se ne rabi račun novčanih sredstava, ne može se preskočiti iskazivanje poslovne promjene na koju je ova obračunska namira naslonjena. Dakle, iako ne postoji novčani tijek, iskazuje se rashod ako su za to ispunjeni uvjeti koji su pretpostavljeni za njegovo iskazivanje. Iako je sitni inventar nefinancijska imovina, prihod od njegove prodaje trebao bi se iskazivati na računima prihoda od poslovanja, a ne na računima prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

1. Obračunska namira
2. Prodaja sitnog inventara

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo