Obračun dohotka od nesamostalnog rada uz doprinose obračunane na drugi dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
Obračun dohotka od nesamostalnog rada uz doprinose obračunane na drugi dohodak
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Prema Zakonu o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. – 115/16.) pri određenim isplatama bivšem radniku, a prema kojima se treba utvrditi dohodak od nesamostalnog rada, doprinosi se obračunavaju u skladu s primitcima od kojih se utvrđuje drugi dohodak. Obračun primitaka prema kojima se doprinosi obračunavaju na način koji ima obilježje drugog dohotka, a porez na dohodak prema primitcima od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada treba iskazati na obrascu JOPPD. Takav se obračun primjenjuje i u nekim slučajevima kada fizička osoba koja od samostalne djelatnosti utvrđuje dobitak, a tu djelatnost obavlja kao drugu djelatnost, isplaćuje poduzetničku plaću i kada je riječ o isplatama izaslanim radnicima u RH. Više o toj tematici pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Isplata nasljednicima s osnove rada bivšeg zaposlenika
3. Pozajmica uz povoljniju kamatu
4. Prigodne nagrade, naknade i pomoći dane bivšim radnicima
5. Ugovorna zabrana tržišnog natjecanja
6. Drugi slučajevi

Hashtags:
#TroškoviOsoblja