Za naknadu zbog nezapošljavanja invalida više se ne podnosi JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
Za naknadu zbog nezapošljavanja invalida više se ne podnosi JOPPD
Stranica:
73.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Ako obveznik zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invalidnošću, obveznik je plaćanja posebne novčane naknade. Do sada se o obračunanoj naknadi podnosio obrazac JOPPD. Prema Izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 39/18, dalje: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji), obveza podnošenja obrazaca JOPPD ukida se.
      Više o izračunu kvote i plaćanju naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2018. godini pročitajte u RRIF-u, br. 1/18, str. 228. U nastavku pišemo o ukidanju obveze slanja JOPPD-a.

1. Do kada treba slati JOPPD
2. Treba li slati neki drugi obrazac umjesto JOPPD-a
3. Na temelju kojih se podataka utvrđuje naknada
4. Kako se izračunava novčana naknada

Hashtags:
#TroškoviOsoblja