EBITDA: kritike i realne mogućnosti mjerenja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
EBITDA: kritike i realne mogućnosti mjerenja
Stranica:
148.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:

       Analitičari oduvijek teže pronaći jednu financijsku mjeru koja stavljena u odnos s određenim ekonomskim elementima iz financijskih izvještaja najbolje prikazuje financijsko stanje i financijski potencijal tvrtke. U prošlosti, prije nego što je EBITDA postala popularna, istu takvu popularnost imala je mjera koja se zvala „ekonomska dodana vrijednost“ (engl. Economic Value Added – EVA). U današnje se vrijeme ta mjera rijetko ističe iako ima jednaku upotrebnu vrijednost kao i prije. Hoće li i EBITDA u budućnosti ustupiti mjesto nekoj drugoj mjeri, sada je u našim financijskim analizama nezamjenjivi pokazatelj.

1. Uvodna razmatranja
2. Definicija EBIT-a i osnovni obrasci računanja
3. Definicija EBITDA-e i osnovni obrasci računanja
4. Modeli izračunavanja EBITDA-e
5. EBITDA-marža
6. Odnos EBITDA-e i kamata
7. Odnos duga i EBITDA-e
8. Odnos vrijednosti poduzeća i EBITDA-e
9. Zaključak

Hashtags:
#PoslovneFinancije