Matična društva i njihove podružnice – devizno motrište

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
Matična društva i njihove podružnice – devizno motrište
Stranica:
164.
Autor/i:
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sažetak:

      Prema deviznim propisima podružnice trgovačkih društava koje se nalaze izvan države sjedišta društva koji ih je osnovalo imaju status devizne rezidentnosti različit od rezidentnosti društva koji ih je osnovalo. To je temelj za razmatranje tih odnose s motrišta devizne statistike koja se podnosi HNB-u.
      U članku se objašnjava istraživanje o transakcijama između matičnih poduzeća rezidenata i njihovih podružnica u inozemstvu, s posebnim naglaskom na neizravne prijenose imovine s motrišta devizne statistike.

1. Uvod
2. Definicija podružnice
3. Metodološke osnove za istraživanje
4. Zakonska osnova za statističko istraživanje i obveznici izvještavanja
5. Transakcije između matičnih poduzeća iz inozemstva i njihovih podružnica u RH, primjeri neizravnih prijenosa imovina
6. Transakcije između matičnih poduzeća u RH i njihovih podružnica u inozemstvu, primjeri neizravnih prijenosa imovine
7. Statistički tretman kreditnih odnosa između matičnog poduzeća i podružnice
8. Statistički tretman razmjene usluga između matičnog poduzeća i podružnice

Hashtags:
#Devizno