Posebnosti obračuna PDV-a kod obveznika poreza na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
Posebnosti obračuna PDV-a kod obveznika poreza na dohodak
Stranica:
174.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost (obveznici poreza na dohodak: obrtnici, slobodna zanimanja, poljoprivrednici – „dohodaši”) utvrđuju obvezu poreza na dodanu vrijednost prema naplaćenim naknadama, a pretporez mogu odbiti prema plaćenim računima. S motrišta utvrđivanja obveze za PDV i odbitka pretporeza, primjenjuju načelo naplaćene naknade, a s motrišta oporezivanja primitaka načelo blagajne. No Zakonom i Pravilnikom o PDV-u propisani su slučajevi u kojima se ne primjenjuje načelo naplaćene naknade, nego se primjenjuju sva pravila vezana za utvrđivanje obveze za PDV onako kako je propisano kod poreznih obveznika koji utvrđuju obvezu PDV-a prema izdanim računima (obračunskom načelu). Kao i kod obveznika poreza na dobitak, i kod obveznika poreza na dohodak od početka godine primjenjuju se nova pravila vezana za evidentiranje izdataka s motrišta uporabe osobnih automobila. Više o tome pišemo u ovom članku.

1. Ulazak obveznika poreza na dohodak u sustav PDV-a
2. obračun PDV-a kod obrtnika obveznika poreza na dohodak
3. Posebnosti vezane uz nabavu osobnih automobila i evidentiranje izdataka zbog njihove uporabe
4. Obavljanje obrtničke djelatnosti uz druge djelatnosti
5. Evidentiranje obveze za PDV

Hashtags:
#Obrtnici