Obveze izvršitelja obrade osobnih podataka prema GDPR-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
Obveze izvršitelja obrade osobnih podataka prema GDPR-u
Stranica:
189.
Autor/i:
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:

      U broju 5/18. RRiF-a objasnili smo prava ispitanika, obveze voditelja obrade osobnih podataka u odnosu na prava ispitanika, koje mjere i aktivnosti mora poduzeti voditelj obrade da bi se uskladio s Uredbom, a u ovom članku objašnjavamo koje obveze ima izvršitelj obrade osobnih podataka prema Uredbi Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije, L 119, od 4. svibnja 2016., (dalje: Uredba), stoga navodimo što donosi Zakon o provedbi Uredbe.

1. Uvod
2. Odnos voditelja obrade i izvršitelja obrade
3. Izvršitelj obrade / voditelj obrade
4. Obveze izvršitelja obrade
5. Zakon o provedbi Uredbe

Hashtags:
#TržišteIPropisi