Godišnji odmor u 2018. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
Godišnji odmor u 2018. godini
Stranica:
195.
Autor/i:
Autori: Tino BEGO, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

      Autori u članku objašnjavaju pravo radnika na godišnji odmor, kada radniku pripada pravo na puni, a kada na razmjerni dio godišnjeg odmora, na koji način radniku omogućiti korištenje godišnjeg odmora u dijelovima, kako i do kada utvrditi raspored korištenja godišnjeg odmora radnika, kada poslodavac ima obvezu isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, kako postupiti s godišnjim odmorom i otkaznim rokom te druga pitanja u vezi s godišnjim odmorom koja se pojavljuju u praksi. U članku se također iznosi relevantna domaća i europska sudska praksa.

1. Uvod
2. Pravo na godišnji odmor
3. Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
4. Raspored korištenja godišnjeg odmora
5. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
6. Godišnji odmor i otkazni rok
7. Prenošenje godišnjeg odmora
8. Sudska praksa RH
9. Praksa Suda EU-a

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo