II. Plaćanje naknada, članarina i doprinosa tijekom 2001. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
II. Plaćanje naknada, članarina i doprinosa tijekom 2001. godine
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Sažetak:
    Uvodne napomene
  • Naknade za šume
  • Članarina turističkim zajednicama
  • Plaćanje članarine i doprinosa hrvatskoj gospodarskoj komori
  • Naknada za eksploataciju i izdvajanje sredstava za istraživanje mineralnih sirovina
Hashtags: