Rad stranaca u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
Rad stranaca u RH
Stranica:
209.
Autor/i:
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:

       Autori u članku objašnjavaju tko se u Republici Hrvatskoj smatra strancem, odnosno državljani kojih država Europske unije ne mogu raditi u Republici Hrvatskoj bez izdane dozvole za boravak i rad, potom se objašnjavaju se vrste boravka stranaca, privremeni boravak na temelju radnog odnosa, izdavanje dozvole za boravak i rad na temelju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca, podnošenje zahtjeva za izdavanjem dozvole za boravak i rad, određivanje i dodjeljivanje OIB-a strancu, dozvola za boravak rad sezonskih radnika, obveze poslodavca na prijavu na zdravstveno i mirovinsko osiguranje, način obračuna plaće, obračun prireza i isplata plaće.

1. Uvod
2. Vrste boravka stranaca u RH
3. Privremeni boravak u RH na temelju radnog odnosa
4. Prijave na obvezna osiguranja
5. Način obračuna plaće
6. Specifičnosti u vezi sa smještajem i prehranom za sezonske radnike
7. Isplata plaće

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo