Stručno usavršavanje nastavnog osoblja u Portugalu – u okviru programa Erasmus+

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
Stručno usavršavanje nastavnog osoblja u Portugalu – u okviru programa Erasmus+
Stranica:
246.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: