RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Pristup
  • Razlike i novosti u obračunu amortizacije
  • Ulaganja koja dovode do aktiviranja obračuna amortizacije
  • Dugoročno rezerviranje za investicijsko održavanje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
  • Polugodišnji obračun amortizacije u uvjetima novih stopa za otpis
  • Potpuni, dodatni ili djelomični otpis opreme i poslovnih objekata

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)