RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Pristup
  • Sastavljanje bilance na dan 30. 6. 2001.
  • Sastavljanje računa dobitka i gubitka za razdoblje I. - VI. 2001.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)