IV. Sastavljanje Bilance i Računa dobitka i gubitka za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2001.god

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
IV. Sastavljanje Bilance i Računa dobitka i gubitka za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2001.god
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
    Pristup
  • Sastavljanje bilance na dan 30. 6. 2001.
  • Sastavljanje računa dobitka i gubitka za razdoblje I. - VI. 2001.
Hashtags: