VI. Polugodišnji financijski i statistički izvještaji neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
VI. Polugodišnji financijski i statistički izvještaji neprofitnih organizacija
Stranica:
53.
Autor/i:
Autori: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
    Uvod
  • Polugodišnji izvještaj - obveza sastavljanja, obveznici i rokovi
  • Priprema poslovnih knjiga za sastavljanje polugodišnjeg financijskog izvještaja
  • Sastavljanje računa prihoda i rashoda za razdoblje I. - VI. 2001.
Hashtags: