Donesen je novi Pravilnik o porezu na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
Donesen je novi Pravilnik o porezu na dohodak
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Vesna BRDOVNIK, dipl. oec.
Sažetak:
Od 1. siječnja ove godine u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 127/00. - u daljnjem tekstu: Zakon), ali i prateći Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 132/00. i 1/01.). Poznato je da je taj Pravilnik donesen i da je stupio na snagu prije samog početka ove godine, i to isključivo zbog činjenice da je ministar financija, sukladno ovlastima iz Zakona, trebao propisati barem one odredbe na temelju kojih su poslodavci pravne i fizičke osobe mogli od 1. siječnja početi isplaćivati neoporezive naknade, potpore i nagrade svojim radnicima, na temelju kojih su isplatitelji mogli na sustavan način tretirati isplate inozemnim poreznim obveznicima odnosno rezidentima drugih država (ugovornica i onih koje to nisu) i na temelju kojih su fizičke osobe koje obavljaju trajnu samostalnu djelatnost mogle bilježiti poslovne promjene nastale od 1. siječnja ove godine. Već tim Pravilnikom je najavljeno donošenje novog Pravilnika o porezu na dohodak koji će sveobuhvatno pojasniti pojedine odredbe Zakona o porezu na dohodak. Taj novi Pravilnik o porezu na dohodak je donesen, objavljen je u Nar. nov., br. 54, a primjenjuje se od 14. lipnja 2001. O tome piše naša suradnica iz Ministarstva financija.
Hashtags: