Zaštita javnog interesa u žalbenom stadiju javnonabavnih postupaka

Časopis: Pravo i porezi - 7.2018
Članak:
Zaštita javnog interesa u žalbenom stadiju javnonabavnih postupaka
Stranica:
7.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Stanka PEJAKOVIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Pravna zaštita u postupcima javne nabave omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima korištenje žalbe kao redovitoga pravnog lijeka, čiji je cilj sprječavanje ili uklanjanje mogućih povreda prava i interesa gospodarskih subjekta. S druge strane, takva pravna zaštita ne bi smjela ugroziti javni interes, odnosno nepotrebno odlagati realizaciju javne nabave. Autorica u radu izlaže zaštitu javnog interesa u žalbenom stadiju javnonabavnih postupaka kroz relevantna načela i referentne mehanizme ustanovljene u tu svrhu. Upućuje i na potrebu preciznoga normativnog uređenja mehanizma za sprječavanje zlouporaba prava na žalbu de lege ferenda te predlaže mogući način kvalificiranja i sankcioniranja zlouporabe toga prava od strane gospodarskih subjekata.

1. Uvod
2. Pojam i značenje načela učinkovitosti i ekonomičnosti u žalbenom stadiju javnonabavnih postupaka
3. Opreka između javnog interesa i interesa gospodarskih subjekata u žalbenom stadiju javnonabavnih postupaka
4. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo