Odštetna odgovornost države za pogreške u obavljanju javne vlasti i službe

Časopis: Pravo i porezi - 7.2018
Članak:
Odštetna odgovornost države za pogreške u obavljanju javne vlasti i službe
Stranica:
13.
Autor/i:
Autor: Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Ovaj članak sadržava pogled na odgovornost Države za štetu učinjenu pogrešnim radom u obnašanju javne dužnosti, uz izlaganje dijela prakse Vrhovnog sud Republike Hrvatske i Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske.
U tom je smislu člankom naša pozornost usmjerena na drugi slučaj – odgovornost države za štetu nastalu pogrešnim (nezakonitim ili nepravilnim) radom tijela državne uprave i sudova.
Daje se sažet osvrt na to kako su u hrvatskom pravnom sustavu uređena i u sudskoj praksi realizirana pravila o odgovornosti države za štetu nastalu nezakonitim ili nepravilnim radom javnopravnih tijela.

1. Uvodne napomene
2. Zakonske odredbe
3. Značajke instituta
4. Sudska praksa
5. Nepoduzimanje pravnog lijeka
6. Naknada štete u upravnom sporu
7. Iz upravnosudske prakse
8. Umjesto zaključka

 

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo