Refleksija novodonesenoga Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama na radne odnose u osnovnom školstvu

Časopis: Pravo i porezi - 7.2018
Članak:
Refleksija novodonesenoga Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama na radne odnose u osnovnom školstvu
Stranica:
25.
Autor/i:
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Sažetak:

Autor u ovome članku razmatra odredbe novoga Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.
Taj je Kolektivni ugovor sklopljen na određeno vrijeme do 1. ožujka 2022. godine, s time da je zadržana odredba iz staroga Kolektivnog ugovora o njegovu produženom pravnom važenju nakon isteka roka na koji je sklopljen s obzirom na u njemu sadržana pravna pravila kojima se uređuju sklapanje, sadržaj, prava i obveze iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom te prestanak radnog odnosa s produženom primjenom od naredna tri mjeseca nakon njegova isteka kao dijelom prethodno sklopljenih ugovora o radu.

1. Prijelazno razdoblje do donošenja novoga Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
2. Radna mjesta službenika i namještenika
3. Plaće i uvećanja plaća
4. Posebni uvjeti rada i dodatak na osnovnu plaću za rad u posebnim uvjetima
5. Zaštita zaposlenika – povoljnija norma
6. Ostala materijalna prava
7. Prekovremeni rad
8. Zasnivanje radnog odnosa
9. Zbrinjavanje viškova i manjkova zaposlenika u školama
10.   Odmori i dopusti
11.   Prestanak ugovora o radu
12.   Smanjenje radne obveze učitelja
13.   Zdravlje i sigurnost na radu
14.   Zaštita prava zaposlenika iz radnog odnosa
15.   Zaštita dostojanstva zaposlenika
16.   Prava, obveze i ovlasti sindikata i sindikalnih povjerenika i predstavnika i sindikalnih povjerenika s pravima i obvezama radničkog vijeća

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo