Neka praktična pitanja o pravu građenja u Hrvatskoj

Časopis: Pravo i porezi - 7.2018
Članak:
Neka praktična pitanja o pravu građenja u Hrvatskoj
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Pravo građenja u RH poznat je institut koji je razmjerno raširen u praksi. Njegovo je praktično značenje sve više u porastu, a također sve se češće ono uređuje u okvirima posebnih stvarnopravnih režima (državna imovina, vode i dr.). Međutim, glede prava građenja, posebno glede nekih njegovih specifičnih elemenata, postoje i određena važna pitanja i dvojbe koje imaju veliko praktično značenje i na njih se nadovezuju znatne pravne posljedice. U ovome se članku opisuju i na praktičnoj razini analiziraju ta pitanja, posebno glede jedinstva nekretnine, predmeta prava građenja, zemljišta na kojima se ono može osnivati te, napokon, prestanka prava građenja zbog proteka vremena i niza pravnih situacija koje su s time povezane.

1. Uvod
2. Pravo građenja i pravno jedinstvo nekretnine u RH
3. Predmet prava građenja – zgrada
4. Pojam zgrada i građevina i njihova relevantnost za pravo građenja u RH
5. U čemu se sastoji problematičnost određivanja zgrade kao predmeta prava građenja?
6. Smije li se pravo građenja osnivati na općem dobru i na javnom dobru u općoj uporabi?
7. Prestanak prava građenja zbog proteka vremena
8. Zaključak

 

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo