Iznajmljivanje soba i postelja u vlasništvu građana - porezni položaj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
Iznajmljivanje soba i postelja u vlasništvu građana - porezni položaj
Stranica:
87.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Građani koji su vlasnici ili nositelji prava korištenja soba, apartmana i kuća za odmor mogu iznajmljivati do ukupno najviše 10 soba, odnosno 20 postelja, putnicima i turistima a da za to nemaju registriranu djelatnost kao što je obrt ili trgovačko društvo. Dohodak koji ostvaruju po toj osnovi oporezuje se prema određenjima Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 127/00. - dalje: Zakon), a prepoznajemo ga kao dohodak od iznajmljivanja soba i postelja putnicima i turistima (čl. 23. Zakona). Način oporezivanja ovih dohodaka ima svoje specifičnosti s obzirom na različitost oporezivanja kada građanin nije u sustavu PDV-a u odnosu na građane koji to jesu te mogućnost odabira načina oporezivanja prema vlastitoj prosudbi. Više o tome možete pročitati u ovom članku.
Hashtags: