Porezno jamstvo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
Porezno jamstvo
Stranica:
95.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Sažetak:
Općim poreznim zakonom (Nar. nov., br. 127/00.) koji je u primjeni od 1. siječnja 2001. uređena su sva bitna pitanja poreznopravnog odnosa i specifične postupovne odredbe.

Jedno od tih pitanja je i porezno jamstvo. O tome u nastavku članka piše autorica koja je sudjelovala u izradi Općeg poreznog zakona (dalje: OPZ).

Hashtags: