RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
 • Članak:Gospodarska statistika
 • Stranica:152.
 • Autor/i:

Sažetak:

  Gospodarska kretanja
 • Cijene na malo
 • Troškovi života
 • Cijene industrijskih proizvoda pri proizvođačima
 • Cijene ugostiteljskih usluga
 • Industrijska proizvodnja
 • Plaće
 • Vanjskotrgovačka razmjena
 • Nepodmireni nalozi za plaćanje pravnih osoba stranje 30. travnja 2001.
 • Unutrašnja trgovina
 • Turizam
 • Zapošljavanje i nezaposlenost

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)