Zakon o suzbijanju diskriminacije

Časopis: Pravo i porezi - 11.2018
Članak:
Zakon o suzbijanju diskriminacije
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autor u članku obrazlaže praksu Vrhovnog suda RH temeljenu na Zakonu o suzbijanju diskriminacije koji predstavlja krovni propis hrvatskog antidiskriminacijskog prava na temelju kojeg se sve više diskriminiranih oštećenika odlučuje pred parničnim sudovima zatražiti pravnu zaštitu od diskriminatornih postupanja.

1. Uvod
2. Izvanredni pravni lijek u antidiskriminacijskim parnicama
3. Primjeri diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije
4. Primjeri diskriminacije na osnovi dobi
5. Primjer (ne)diskriminacije na osnovi vjerskog (ne)opredjeljenja
6. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo