RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Trinaesta plaća i ostale neoporezive naknade do 5.000,00 kn
2. Izmjene poreznih razreda kod oporezivanja plaće i ostalih dohodaka
3. Ukidanje doprinosa na plaću i promjena stope doprinosa za zdravstveno osiguranje
4. Primitci koji (ne)ulaze u cenzus od 15.000,00 kn za priznavanje osobnog odbitka za djecu i druge uzdržavane članove
5. Povećanje broja uzdržavane djece za koje se može koristiti osobni odbitak
6. Obračun doprinosa za obvezna osiguranja članova uprave te utvrđivanje obveze doprinosa i za likvidatore
7. Oporezivanje primitaka radnika na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
8. Dodjela dionica zaposlenicima i članovima uprave
9. Novosti u vezi s primitcima koji se ne smatraju dohotkom
10. Promjena visine kamate na pozajmice fizičkim osobama s 3 % na 2 %
11. Novosti u vezi s III. stupom dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja
12. Obvezno osiguranje osoba upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstvenika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)