RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Sportske udruge imaju poseban položaj pri obavljanju ugostiteljske djelatnosti i pri pružanju usluga u turizmu. S obzirom na to, one čak ponekad mogu obavljati i ugostiteljsku djelatnost, što većini drugih udruga nije dopušteno.

1. Uvod
2. Kada se odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ne primjenjuju na amaterske sportske udruge
3. Amaterske sportske udruge  i obavljanje ugostiteljske djelatnosti
4. Obavljanje djelatnosti izvan ugostiteljskog objekta
5. Organiziranje putovanja od strane amaterske sportske udruge
6. Upravne i kaznene mjere  ako se amaterske sportske  udruge ne pridržavaju ZoPUT-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)