RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U dosadašnjoj osigurateljnoj praksi, utemeljenoj na Zakonu o obveznim odnosima, odredba čl. 927. koja glasi: Uvjetima osiguranja mogu biti predviđeni slučajevi u kojima ugovorni odnos iz osiguranja nastaje samim plaćanjem premije, nije nalazila primjenu, pa se s pravom mislilo da je to „mrtva“ odredba (ista je odredba bila i u Zakonu o obveznim odnosima iz 1978. godine). Odredba se nalazi među odredbama o sklapanju ugovora o osiguranju, koje se odnose na sve vrste osiguranja, dakle, na imovinska osiguranja i osiguranja osoba (pod Zakon o obveznim odnosima podrazumijeva se osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i osiguranje života). Međutim, u posljednje vrijeme neki osiguratelji uvode taj način sklapanja ugovora o osiguranju u svim imovinskim osiguranjima, a to pravdaju potrebom pojednostavljenja postupka sklapanja ugovora i manjim troškovima poslovanja (izbjegavaju se brokeri i agenti osiguranja). No, da bi se primijenio taj načinom sklapanja ugovora o osiguranju, moraju se ispuniti uvjeti koje određuje Zakon o obveznim odnosima.

1. Uvod
2. Oblik (forma) sklapanja ugovora o osiguranju
3. Ponuda i prihvat ponude
4. Trenutak sklapanja ugovora o osiguranju
5. Prešutno sklapanje ugovora o osiguranju
6. Sklapanje ugovora o osiguranju plaćanjem premije
7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)