RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
 • Članak:Godišnji popis za 2018. godinu u proračunskom sustavu
 • Stranica:16.
 • Autor/i:Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
  Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
  Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      Kao posebitost koja se mora poštovati u proračunskom računovodstvenom sustavu je i ono što se odnosi na popis imovine i obveza. Time su dani okviri u postupku popisa imovine i obveza koji se moraju bezuvjetno poštovati.
      Tijekom 2018. godine nisu nastale promjene u proračunskom računovodstvenom sustavu koje bi utjecale na popis imovine i obveza u odnosu na onaj koji se obvezno proveo sa stanjem 31. prosinca 2017. godine. Stoga se ovim člankom čitatelje podsjeća na radnje koje se, u načelu, provode jednom godišnje.

 1. Uvod
 2. Rokovi i predmet popisa
 3. Popis imovine i obveza
 4. Usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem utvrđenim popisom
 5. Popisne razlike
 6. Knjiženje nekih popisnih razlika
 7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)