RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Porezni obveznik treba predati obrazac PDV za prosinac 2018. godine (posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine) do 20. siječnja 2019. godine i u njemu treba provesti sva usklađenja i ispravke za 2018. godinu. Međutim, proračunske osobe, najčešće kao mali porezni obveznici, u određenim situacijama trebaju se registrirati za potrebe PDV-a. Za njih to znači da trebaju iskazati obvezu PDV-a na obrascu PDV, ali nemaju pravo na pretporez kada stječu dobra iz Europske unije, pri uvozu dobara i na „inozemne“ usluge te pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu.
      Kako proračunske osobe trebaju sastaviti obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Temeljne odredbe u vezi s oporezivanjem
  3. Pripreme za sastavljanje obrasca PDV za prosinac 2018. godine
  4. Sastavljanje obrasca PDV za posljednje razdoblje zaključivanja poreznih i računovodstvenih knjiga i evidencija

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)