RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Složenost javne nabave nije ograničena samo na postupke javne nabave, nego ona uključuje i niz prethodnih i naknadnih radnji koje obveznici primjene zakonskog sustava javne nabave moraju provoditi. Neke od aktivnosti iz ovog sustava primjenjuju i osobe koje ne moraju provoditi propisane postupke javne nabave, nego i oni koji se nalaze u sustavu jednostavnih nabave.
      U ovom je članku sažeto dan cjeloviti tijek svih radnji koje naručitelji moraju provoditi. Stoga se navode obveze naručitelja tijekom pripreme nabave, provedbe postupka javne nabave te izvršenja ugovora o javnoj nabavi prema Zakonu o javnoj nabavi i njegovim provedbenim propisima.

 1. Uvod
 2. Iskazivanje potreba za nabavom i objedinjavanje potreba za nabavom iskazanih u prijedlozima organizacijskih jedinica naručitelja
 3. Izrada i donošenje Plana nabave za proračunsku / poslovnu godinu
 4. Donošenje plana nabave
 5. Objava Plana nabave
 6. Izmjene Plana nabave
 7. Zahtjev za nabavu
 8. Imenovanje stručnog povjerenstva za javnu nabavu
 9. Prethodna analiza tržišta u svrhu pripreme nabave
 10. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima putem EOJN RH
 11. Postupanje naručitelja u slučaju žalbe na dokumentaciju o nabavi
 12. Postupanje naručitelja nakon objave Rješenja Državne komisije
 13. Donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)