Uvod u porezno knjigovodstvo

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
Uvod u porezno knjigovodstvo
Stranica:
7.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Sažetak:
U posljednje vrijeme su hrvatski računovođe suočeni s najavama velikih promjena. Određeni krugovi zalažu se za donošenje novog Zakona o računovodstvu, za ukidanje Međunarodnih računovodstvenih standarda, za uvođenje jedinstvenog izvještaja koji bi služio i za financijsko izvješćivanje poduzetnika, ali i za potrebe fiskalne vlasti, pa čak i državne statistike.

Jedna od tih namjera je i ostvarena. Ministar financija je u sklopu novog Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 54/01. - primjena od 14. VI. 2001.) propisao, izme đu ostalog, sadržaj godišnje Prijave poreza na dobitak, koja, kakva jest, po prvi put u nas uvodi značajne elemente poreznog knjigovodstva. O čemu se radi, opširnije u nastavku članka.

Hashtags: