RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Nakon što je Hrvatski sabor na 10. sjednici 3. prosinca 2018. godine donio zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona o Državnom uredu za reviziju, u nastavku članka autorice daju pregled novosti koje nam donosi novi Zakon o Državnom uredu za reviziju, kako je prihvaćen u prvom čitanju, uz naglasak na nove obveze subjekata revizije nakon završetka revizije i na druge promjene u odnosu na postojeće zakonodavno uređenje i postupke.

  1. Uvod
  2. Subjekti revizije
  3. Obavljanje revizije
  4. Postupanja subjekata revizije tijekom obavljanja revizije i nakon obavljanja revizije
  5. Uloga, ustrojstvo i rad Državnog ureda za reviziju
  6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)