Aktualnosti u obračunu doprinosa i poreza na dohodak u 2019. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
Članak:
Aktualnosti u obračunu doprinosa i poreza na dohodak u 2019. godini
Stranica:
19.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      S početkom godine na snagu će stupiti izmjene poreznih propisa i propisa iz područja obveznih doprinosa. Promjene su brojne pa u nastavku navodimo najvažnije o objavljenim izmjenama. Detaljnije o novostima vezanim za članove uprave pročitajte u zasebnom članku, u ovom broju časopisa.

1. Neoporeziva isplata nagrade za radne rezultate do 5.000,00 kn godišnje
2. Isplata prigodnih nagrada
3. Ukidanje doprinosa na plaću i promjena stope doprinosa za zdravstveno osiguranje
4. Novi porezni razredi kod oporezivanja mjesečne plaće
5. Novi godišnji porezni razredi kod obračuna plaće i drugih dohodaka
6. Povećanje broja uzdržavane djece za koju se može koristiti osobni odbitak
7. Primitci koji (ne)ulaze u cenzus od 15.000,00 kn za priznavanje osobnog odbitka za djecu i druge uzdržavane članove
8. Neoporezivi primitak s osnove javnog prijevoza na službenom putu
9. Oporezivanje primitaka radnika na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
10. Dodjela dionica zaposlenicima i članovima uprave
11. Promjena visine kamate na pozajmice fizičkim osobama s 3 % na 2 %
12. Novosti u vezi s III. stupom dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja
13. Novosti u vezi s primitcima koji se ne smatraju dohotkom

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja