RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U paketu porezne reforme od 1. siječnja 2019. godine stupile su na snagu i izmjene i dopune Zakona o PDV-u. Također trebaju biti objavljene i izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u, koje nisu donesene do dana objave ovog broja časopisa RRiF, a trebaju stupiti na snagu 2. siječnja 2019. godine. Ovaj je članak pisan na temelju objavljenog teksta Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o PDV-u koji je objavljen na mrežnoj stranici https://esavjetovanja.gov.hr
      Jedna od značajnih promjena odnosi se na promjenu stope PDV-a. Neka dobra koja su bila oporeziva stopom od 25 %, od 1. siječnja 2019. godine oporezivat će se stopom PDV-a od 13 % kao, primjerice, isporuka živih životinja, svježih i rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, svježeg i suhog voća i dr. Koje radnje je zakonodavac propisao kada se mijenja (povećava ili smanjuje) stopa PDV-a te kakvo je postupanje kod promjene stope PDV-a na primljene predujmove, stjecanje i isporuku dobara unutar EU-a, uvoza i drugo u prijelaznom razdoblju, može se također pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Isporuka dobara iz stečajne mase
3. Uporaba osobnih automobila za privatne potrebe i pravo priznavanja pretporeza pri nabavi osobnih automobila
4. Oporezivanje vrijednosnih kupona
5. Proširenje skupine dobara koja će se oporezivati stopom PDV-a OD 5 % i 13 %
6. Obveza preuzimanja porezne obveze od stranog poreznog obveznika samo ako nije registriran za potrebe PDV-a u RH
7. Sumnja u opravdanost dodjele PDV ID broja
8. Uvodi se posebna evidencija o primljenim računima – U-RA
9. Prijava usluge međunarodnog cestovnog prijevoza putnika na području RH
10. Novi uvjeti za ulazak u sustav PDV-a u 2019. godini – mjesečni / tromjesečni obveznik PDV-a
11. Polaganje osiguranja za ispunjenje obveze PDV-a – pri stjecanju rabljenih prijevoznik sredstava iz EU-a
12. Ostale izmjene
13. Obveze poreznih obveznika kod promjene stope PDV-a
14. Osobitosti primjene nove stope PDV-a u prometu dobara i usluga u „prijelaznom razdoblju“

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)