Novosti u trošarinskim propisima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
Članak:
Novosti u trošarinskim propisima
Stranica:
40.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Trećom fazom faze porezne reforme i Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018. godine, koji je usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske 8. ožujka 2018. godine, obuhvaćeno je i trošarinsko zakonodavstvo. Detaljnije o izmjenama u trošarinama može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Produljenje roka plaćanja trošarine na alkohol i alkoholna pića
3. Proizvođači izvan sustava odgode oslobođeni su od plaćanja trošarine na utvrđene proizvodne gubitke ili manjkove
4. Ukida se obveza nadležnoga carinskog ureda da plombira prateće cjevovode, armature, komadne razvodne ormariće i osigurače u vezi s mjerenjem količine proizvedenog alkohola i alkoholnog pića
5. Male destilerije oslobađaju se od obveze opremanja mjernim instrumentima
6. Obračun trošarine u slučaju nezakonite proizvodnje etilnog alkohola kod male destilerije
7. Odobrenje za poslovanje u statusu male nezavisne pivovare izdaje se na neograničeno vrijeme
8. Ukidanje obveze obračunavanja razlike trošarine na zalihe cigareta i uvođenje mjera kontrole izdavanja duhanskih markica
9. Predmet oporezivanja je i tekućina namijenjena konzumiranju u drugoj elektroničkoj napravi
10. Povrat plaćene trošarine nije moguće ostvariti ako se trošarinski proizvodi ili duhanski proizvodi iz čl. 94. ZOT-a izvoze radi uništenja
11. Obveza polaganja instrumenta osiguranja plaćanja trošarine za registriranog primatelja i povremeno registriranog primatelja kada iz druge države čl.nice u sustavu odgode prima plavi dizel
12. Usvajanje odnosno odbijanje prijave za upis u registar trošarinski obveznika
13. Uvođenje e-poslovanja u kretanju trošarinskih proizvoda između ovlaštenih držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenih korisnika (mjera administrativnog pojednostavljenja)
14. Uvodi se institut povrata trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko dizelsko gorivo za komercijalni prijevoz robe i usluga
15. Uvođenje učinkovitije kontrole prodaje, isporuke i nabave loživa ulja
16. Uvođenje učinkovitije kontrole prodaje, isporuke i nabave plavog dizela
17. Uvođenje posebnog odobrenja na energente za pogon - olovni i bezolovni motorni benzin te dizelsko gorivo koji su pušteni u potrošnju
18. Uvođenje posebnog odobrenja za osobe koje obavljaju isključivo djelatnost prijevoza energenata i proizvoda iz čl. 115. st. 1. i duhanske sirovine iz čl. 115. st. 2. ZOT-a
19. Visine trošarina na trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz čl. 94. ZOT-a određuje vlada RH uredbom

Hashtags:
#Porezi, #Trošarine