Godišnja prijava poreza na dohodak od nesamostalnog rada ostvarenog u inozemstvu − na obrascu INO-DOH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
Članak:
Godišnja prijava poreza na dohodak od nesamostalnog rada ostvarenog u inozemstvu − na obrascu INO-DOH
Stranica:
86.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Rezident Republike Hrvatske (dalje: RH) obveznik je poreza na dohodak u RH na sve primitke koje ostvari u zemlji i u inozemstvu na tzv. svjetski dohodak. O ostvarenoj plaći u RH na koju je poslodavac obračunao i uplatio porez na dohodak prema propisima RH, Porezna uprava dobiva informaciju putem obrasca JOPPD te konačnu poreznu obvezu utvrđuje na temelju zaprimljenih podataka, u posebnom postupku. O ostvarenoj plaći rezidenta RH u inozemstvu, bilo da je riječ o izaslanom radniku bilo o ostalim osobama koje su zaposlene u drugoj državi koja je oporezovana prema propisima dotične države, Porezna uprava nema podatke. Stoga je poslodavac za izaslanog radnika ili sam porezni obveznik za sebe obvezan prijaviti te plaće putem propisanog obrasca INO-DOH kojemu prilaže vjerodostojnu ispravu o plaćenom porezu na dohodak u inozemstvu najkasnije do 31. siječnja 2019. za ostvarene plaće u 2018. godini. Kako to treba učiniti, pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika
3. Primjeri iskazivanja podataka na obrascu INO-DOH
4. Obveze fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu

Hashtags:
#Dohodak, #Plaće, #Porezi