RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Stečajnim je zakonom (Nar. nov., br. 71/15. i 104/17.) putem Agencije za osiguranje radničkih tražbina omogućeno radniku ostvariti svoja prava u vezi s isplatom plaće, otpremnine i naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. O načinu na koji se ostvaruju i kako se porezno tretiraju te isplate, pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Pravo radnika na plaću do otvaranja stečaja
3. Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca
4. Postupak ostvarivanja prava u slučaju stečaja
5. Uloga agencije za osiguranje radničkih tražbina
6. Obračun i isplata plaće putem agencije
7. Isplata naknade stečajnom upravitelju
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)