RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

     U članku se objašnjava kako treba postupiti s prijavom i odjavom radnika prilikom pripajanja trgovačkih društava.

1. Uvod
2. Obveze prema Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje
3. Načini uspostavljanja prijavno-odjavnih podataka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)