RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Podatke o isplaćenim plaćama i drugim primitcima Porezna uprava zaprima putem obrasca JOPPD te poslodavci nisu više obvezni dostavljati Poreznoj upravi evidenciju o isplaćenim plaćama i plaćenom porezu na dohodak iz plaća na obrascu IP, ali su obvezni taj obrazac davati radnicima najkasnije do 31. siječnja 2019. godine za sve isplaćene plaće u 2018. godini. Jednako tako su isplatitelji koji su u 2018. godini isplaćivali primitke s osnove drugog dohotka te uime tih osoba obračunavali, obustavljali i uplaćivali doprinose, porez na dohodak i prirez, obvezni tim osobama dostaviti Potvrdu o isplaćenom primitku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u 2018. godini.

1. Izvješća o isplaćenoj plaći i ostalim primitcima od nesamostalnog rada na obrascu IP
2. Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)