Porezna izvješća o isplaćenim plaćama - IP i drugom dohotku u 2018. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
Članak:
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama - IP i drugom dohotku u 2018. godini
Stranica:
116.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Podatke o isplaćenim plaćama i drugim primitcima Porezna uprava zaprima putem obrasca JOPPD te poslodavci nisu više obvezni dostavljati Poreznoj upravi evidenciju o isplaćenim plaćama i plaćenom porezu na dohodak iz plaća na obrascu IP, ali su obvezni taj obrazac davati radnicima najkasnije do 31. siječnja 2019. godine za sve isplaćene plaće u 2018. godini. Jednako tako su isplatitelji koji su u 2018. godini isplaćivali primitke s osnove drugog dohotka te uime tih osoba obračunavali, obustavljali i uplaćivali doprinose, porez na dohodak i prirez, obvezni tim osobama dostaviti Potvrdu o isplaćenom primitku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u 2018. godini.

1. Izvješća o isplaćenoj plaći i ostalim primitcima od nesamostalnog rada na obrascu IP
2. Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja