RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Svi dohodci koje ostvari RH rezident iz ili u inozemstvu tijekom 2018 godine podložni su oporezivanju u RH. Način prijave dohodaka ovisi o nekoliko činjenica, a izmjenama propisa Porezna uprava nastojala je olakšati i administrativno rasteretiti prijavljivanje inozemnog dohotka. Zakonski zahtjevi vezani za prijavu dohotka nastalih iz ili u inozemstvu i dalje su kompleksni te će se detaljnije objasniti u članku.

1. Uvodno
2. U kojim se slučajevima podnosi INO-DOH
3. Popunjavanje INO-DOH-a
4. Metoda uračunavanja i metoda izuzimanja
5. Dohodak od kapitala po osnovi kamata
6. Isplata autorskih prava
7. Drugi (ostali) dohodak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)