Iskazivanje inozemnih dohodaka na obrascu INO-DOH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
Članak:
Iskazivanje inozemnih dohodaka na obrascu INO-DOH
Stranica:
118.
Autor/i:
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Svi dohodci koje ostvari RH rezident iz ili u inozemstvu tijekom 2018 godine podložni su oporezivanju u RH. Način prijave dohodaka ovisi o nekoliko činjenica, a izmjenama propisa Porezna uprava nastojala je olakšati i administrativno rasteretiti prijavljivanje inozemnog dohotka. Zakonski zahtjevi vezani za prijavu dohotka nastalih iz ili u inozemstvu i dalje su kompleksni te će se detaljnije objasniti u članku.

1. Uvodno
2. U kojim se slučajevima podnosi INO-DOH
3. Popunjavanje INO-DOH-a
4. Metoda uračunavanja i metoda izuzimanja
5. Dohodak od kapitala po osnovi kamata
6. Isplata autorskih prava
7. Drugi (ostali) dohodak

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi