Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2018. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
Članak:
Oporezivanje kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2018. godini
Stranica:
131.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine, a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti na razliku vrijednosti te imovine. U obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je stečena u razdoblju od 2016. godine, ali i otuđena tijekom te porezne godine. Dohodak od kapitala ostvaren po osnovi kapitalnih dobitaka smatra se konačnim dohotkom te se za takve primitke ne može podnijeti godišnja prijava poreza na dohodak.
      U ovom članku objašnjavamo postupak utvrđivanja kapitalnih dobitaka fizičkih osoba koji su možebitno nastali tijekom 2018. a koji se oporezuju u 2019. godini.

1. Uvod
2. Postupak obračunavanja kapitalnih dobitaka nastalih s osnove prodaje dionica
3. Primitci ostvareni od jedinica u subjektima za zajednička ulaganja
4. Kada je otuđenje financijske imovine neoporezivo
5. Kapitalni primitci s osnove prodaje udjela
6. Kapitalni primitci ostvareni iz inozemstva ili ostvareni u inozemstvu

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #Porezi