Što donose izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
Članak:
Što donose izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača
Stranica:
191.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      U Hrvatskom je saboru u tijeku donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, kojim je izvršeno potpuno usklađivanje s europskom Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi te su otklonjeni nedostatci uočeni tijekom primjene pojedinih odredbi do tada važećeg Zakona o zaštiti potrošača. Do dana objave ovog članka izmjena nije objavljena u Narodnim novinama. O kojim je bitnim izmjenama i dopunama riječ, pišemo u nastavku ovoga članka.

1. Uvod
2. Isticanje cijena i uvjeta prodaje te pridržavanje istaknutih cijena i uvjeta prodaje
3. Posebni oblici prodaje proizvoda i usluga
4. Popravak i/ili održavanje proizvoda
5. Odgovornost trgovca za materijalne nedostatke na robi i za ispravnost robe u jamstvenom roku
6. Sklapanje ugovora o uslugama na daljinu telefonom
7. Zaštita potrošača – korisnika javnih usluga
8. Izuzimanje ugovora o organiziranju putovanja od primjene pojedinih odredaba o potrošačima ugovornim odnosima
9. Teret dokaza kod nepoštene poslovne prakse
10. Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova
11. Zaštita kolektivnih interesa potrošača
12. Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača
13. Udruge za zaštitu potrošača
14. Savjetovanje, informiranje i izobrazba potrošača
15. Suradnja nacionalnih tijela nadležnih za provedbu propisa o zaštiti potrošača
16. Zaključak

Hashtags:
#TržišteIPropisi