RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u prvom dijelu članka razmatra institut ustupa potraživanja (cesije) u hrvatskom pravu. Izlaže osnovne pojmove, bitne elemente ugovora o ustupu potraživanja (ugovora o cesiji), bitna obilježja ustupa potraživanja te položaj dužnika (cesusa). Naglasak je na redovnoj cesiji (kao jednom od oblika cesije), dok će se u drugom dijelu članka detaljnije objasniti vrste cesija i njihova bitna obilježja.

1. Uvod
2. Ugovor o ustupu potraživanja (ugovor o cesiji)
3. Tražbine koje se mogu ustupati
4. Položaj dužnika (cesusa)
5. Odgovornost cedenta za ustupljeno potraživanje
6. Oblici cesije
7. Zabrana ustupanja tražbine u uvjetima blokade računa
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)