RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u ovome članku skreće pozornost na neke slučajeve koji mogu dovesti do nevaljanosti ugovora o prijenosu poslovnog udjela, a koji su se pojavljivali u sudskoj praksi.
      Na valjanost takva ugovora primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima, odredbe Zakona o obveznim odnosima i odredbe drugih propisa koji uređuju pitanje valjanosti ugovora.

1. Uvod
2. Oblik ugovora
3. Nevaljanost ugovora na temelju ZOO-a
4. Darovanje poslovnog udjela
5. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)