Neki slučajevi nevaljanosti i prestanka ugovora o prijenosu poslovnog udjela

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
Članak:
Neki slučajevi nevaljanosti i prestanka ugovora o prijenosu poslovnog udjela
Stranica:
211.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Sažetak:

      Autorica u ovome članku skreće pozornost na neke slučajeve koji mogu dovesti do nevaljanosti ugovora o prijenosu poslovnog udjela, a koji su se pojavljivali u sudskoj praksi.
      Na valjanost takva ugovora primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima, odredbe Zakona o obveznim odnosima i odredbe drugih propisa koji uređuju pitanje valjanosti ugovora.

1. Uvod
2. Oblik ugovora
3. Nevaljanost ugovora na temelju ZOO-a
4. Darovanje poslovnog udjela
5. Zaključne napomene

Hashtags:
#Pravo