Gospodarska kretanja u RH i EU-u krajem 2018. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU-u krajem 2018. godine
Stranica:
222.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:

1. Opći pregled
2. Cijene u RH i EU-u
3. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-a
4. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
5. Građevinarstvo RH i EU-a
6. Cijene stambenih nekretnina u RH i EU-u
7. Vanjskotrgovinska razmjena
8. Trgovina na malo u RH i EU-u
9. Turizam
10. Plaće
11. Likvidnost i insolventnost
12. Zaposlenost i nezaposlenost Hrvatske i EU-a

Hashtags:
#TržišteIPropisi